TROJICE ČESKÁ BĚHEM ZÁVĚREČNÉHO BOJE PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY O PLANETU ZEMI BOHEMII

Místo nyní potřebuje regeneraci, 

bylo silně odstřelováno plasmovými sufokačními zbraněmi celosvětové fašisticko ariánské LUFTHAFFE a uvnitř domů předtím LUFTHAFFE bez vědomí majitelky instalovala vražedné plasmové generátory k převzetí hrůzovlády v České Republice. 

Mělo zde vzniknout psychotronické popraviště a koncentrační tábor. 

Pod celým komplexem psychotronických domů na Šupce je mučírna a psychotronické doupě.

To byl pozdrav původnímu majiteli místa VELEKNĚZI LIDSTVA JEHOSHUOVI SVAROGOVI legendárnímu Ježíši Kristu, kterého fašističtí ariáni nenáviděli od dob Heroda, kdy byli zformováni jako zločinecká organizace na zničení plánů jeho otce a jeho rodiny po celosvětové nirváně.

Kontaktní informace

KE STÁTNÍMU PROJEKTU DRAHOKAMOVÁ ZAHRADA

Jehoshuy Svaroga

legendárního Ježíše Krista

Seznamte se s celým národním projektem na detail, abyste věděli jak na věčnost uctíme památku našeho PRVNÍHO ABSOLUTNÍHO VELEKNĚZE JEHOSHUY SVAROGA, který skrze učení, které načerpal od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA AUMJEHOVA, svého dědečka HERMÉSE WITLÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU, dokázal v Bohemii zainkarnovat první NÁRODNÍ NIRVÁNU VZTAHŮ skrze předání tehdy NEJVYŠŠÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. 

Trojice Česká

VĚČNÉ NÁRODNÍ HISTORICKÉ MUZEUM VÍTĚZSTVÍ NAD MEZINÁRODNÍM ZLOČINEM.

Hradiště na Písku 81- 83, Staré Hradiště 53352, ČESKÁ REPUBLIKA.

Svaté mše za věčný mír a bezpečí vztahů se budou konat několikrát týdně po celý rok, až se vybuduje  DRAHOKAMOVÁ ZAHRADA a MUZEUM po vyhrané psychotronické válce o planetu Zemi BOHEMII s fašistickými ariány, kteří se snažili vyhladit rod SVAROG BOHEMUS ČEŠČŤ z mapy pro neschopnost ukrást nejmetropolitnějšímu nejprastarejšímu císařskému velekněžskému rodu Tajemství Nejsvatějšího Grálu. 

Trojice Česká hrála v tomto boji za pravdu pravd a v její vítězství vyznamnou roli jako místo, kde přebývala ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKÁ BOŽÍ SPRAVEDLNOST A PRÁVO, NIRVÁNA VZTAHŮ PRO VŠECHNY V CELOSVĚTOVÉM RÁJI.

www.psychotronickavalka.cz

Nyní budíme stát, aby převzal odpovědnost za psychotronické mučírny, které si fašisté za pomoci kolaborantů stavěli na našem území.