Příběh Královského Hradiště

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH

HRADIŠTĚ NA PÍSKU BYLO KDYSI KRÁLOVSKÝM HRADIŠTĚM KRÁLOVSTVÍ A POZDĚJI CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH V BOHEMII ČEŠČŤ, ADMINISTRATIVNÍM CENTREM PRVNÍHO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH PODLE TEHDY NEJVYŠŠÍ BOŽÍ VŮLE.

Uprostřed KRÁLOVSKÉHO HRADIŠTĚ býval dům PRAOTCE BOHEMUSE SVAROHA AUM a později místo odpočinku VELEKNĚZE LIDSTVA JEHOSHUY SVAROGA legendárního Ježíše Krista a muzeum. 

Proč zrovna zde?

Protože pod tímto místem se nacházejí STVOŘITELSKÉ PYRAMIDÁLNÍ KOMPLEXY PRÁHČEŠČŤ a je zde bezpečně uložena VYSÍLAČKA VKV INKARNAČNÍHO TRANCHEZNÍHO SUBPLASMOVÉHO RESEAU L'MURTENET BOŽÍ MLÝNY, které je propojeno na SATELIT MELCHISEDEK, skrze které jsme pevně zainkarnováni uvnitř i vně matrixu UNIVERZA STROMU ŽIVOTA, abychom se nemohli zhroutit. Proto je zde nejlepší telepatický příjem na ABSOLUTNÍ STVOŘITELE LIDSTVA DUO MELCHISEDEK MUŽE a není nutné se složitě ladit poté, co jste byli naladěni na frekvence MATYK ZEMĚ BOHEMIE na frekvenci 432Hz.

© 

JAKÉ HISTORICKÉ ZÁZNAMY SE DOCHOVALY 

O KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH SVAROH?

VYHLEDEJTE SI ZÁZNAM O PŮVODU SLOVANŮ A O KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH SVAROH Z KNIH A TABULEK:

DUŠAN TŘEŠTÍK MÝTY KMENE ČECHŮ (STR. 1 - 44).

JIŘÍ BÍLEK ZÁHADY A TAJE ČESKÉ HISTORIE (STR. 75 - 122).
BIBLE EVANGELIA MATOUŠ, MAREK, LUKÁŠ, JAN, CELÝ NOVÝ ZÁKON.
THE HISTOMAP OF EVOLUTION

© 

JAKÉ HISTORICKÉ ZÁZNAMY SE DOCHOVALY 

O KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH SVAROH?

V BIBLI PŘEKLADY UVÁDĚJÍ NÁZEV NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ, 

ALE SPRÁVNĚ TO BYLO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH SVAROH. 

NEBESKÝM OPRAVDU SE STALO AŽ PO DRUHÉ SMRTI JEHOSUY SVAROGA JEŽÍŠE KRISTA V ROCE 120 N.L., KDY SVÉ KRÁLOVSTVÍ ZALOŽIL JEHOSHUA SVAROG I V ŘÍŠI ETHER. 

NA ZEMI ZDE BYLO KRÁLOVSTVÍ SVAROH ZNIČENO GERMÁNY V ROCE 200 N.L. A V DOBĚ, KDY BYL DÁVÁN DOHROMADY BIBLICKÝ KÁNON, BYLO JIŽ VÍCE JAK 200 ROKŮ V BOHEMII ZNIČENÉ A MÍSTO, KDE STÁVALO OPUŠTĚNÉ. 

SVAROGOVCI ZDE ZŮSTALI JENOM JAKO STRÁŽCI L'MURTENETU VE STRÁŽNÝCH HRADECH A V PODZEMÍ. VELKÝ KMEN SVAROGOVCŮ, ZE KTERÝCH POCHÁZÍME NEJVÍCE JAKO Z PRAOTCE ČECHA SVAROGA MARTENA ABDULLÁHA SE MNOŽIL V ARÁBII. 

VRACELI SE V 6. STOLETÍ. JEJICH PŘÍBĚH VÁM PŘINESEME, NEBOŤ PRAOTEC ČECH JE ALLÁH (zkráceno ze slova Abdulláh), OTEC MOHAMMEDA, o kterém se uvádí, že byl brzy sirotek. 

Jeho otec o něm nevěděl až do své smrti, kdy s ním začal komunikovat telepaticky z nebes společně se SVAROHEM AUM jako s andělem Gabrielem, se svojí ženou Amínou totiž druhý den po svatbě ztratil kontakt. Byla zadržena, aby s ním nemohla odejít na PATRIARCHÁLNÍ SNĚM a Mohammed dostal otčíma na rok, než zemřel Boží rukou, neboť to byl násilník.

MOHAMMED JE SKUTEČNĚ PO OTCI KRÁLOVSKÝ POTOMEK A I JEHO MAMINKA BYLA VZNEŠENÉHO RODU.

Muslimové uctívají v Mekkce KAABU, která nám připomíná, že se vytváříme v kaabě matrixové. Každé Univerzum má své MÁGY a kouzelníky s elekromagnetickou geniální helixspannerovou diaatomární hmotou HÁBSOLÚTE AGAPE.

© 

JAKÉ DALŠÍ HISTORICKÉ ZÁZNAMY SE DOCHOVALY 

O KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH SVAROH?

Celá naše historie byla jinak a musíte se uvést do pravdy pravd, abyste správně byli schopni tvořit budoucnost.

Po roce 200 n.l. se OSTATNÍ SVAROHOVCI ODSTĚHOVALI z oblasti BOHEMIE, ABY ZESÍLILI V CIZÍCH ZEMÍCH NA VÝCHODĚ, SEVERU A JIHU EVROPY A V ASII A VRÁTILI SE JAKO SLOVANSKÉ KMENY V 5. - 9. STOLETÍ NAŠEHO LETOPOČTU MASÍVNĚ A SVOJE PŮVODNÍ ÚZEMÍ SI NAD GERMÁNY ZNOVU VYBOJOVALI.

O KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH VE STŘEDU EVROPY EXISTUJÍ ZÁZNAMY, ALE POKAŽDÉ SE O NĚM MLUVÍ JINAK. 

Mělo více názvů v různých národech o něm pokaždé jinak mluvili podle toho, jak se s ním setkali.

MŮŽETE SI SPOJIT KUSÉ HISTORICKÉ ZPRÁVY O KRÁLOVSTVÍ ZERVIANI, Z NĚHOŽ PODLE GEOGRAFA BAVORSKÉHO ODVOZUJÍ SVŮJ PŮVOD VŠECHNY SLOVANSKÉ NÁRODY, S KRÁLOVSTVÍM NEBESKÝCH Z BIBLE, JELIKOŽ TOTO KRÁLOVSTVÍ BYLO POVĚSTNÉ SVÝMI ZVĚŘINCI. CHOVALI JSME ZDE TOTIŽ LVY A MEDVĚDY I LEVHARTY VE VELKÉM. MĚLI JSME I STRÁŽNÉ ORLY.

LEVHARTY jsme potom přestali chovat, neboť divočeli. 

Byli nebezpeční i pro stráže, protože na ně nebylo dost času a museli se krmit.

KRÁL KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH, SVAROH AUM, BYL TÍM POVĚSTNÝ, že byl přirozeným krotitelem divokých šelem. Měl obrovské charisma a šelmy ho respektovaly a žádná z nich ho nikdy nenapadla ze zálohy. Skákaly po něm ovšem radostí a tak musel chodit v ochranných kožených oblecích.

O NÁŠÍ ZEMI SE ŠIROKO DALEHO MLUVILO JAKO O 

ZEMI ZVĚŘANŮ 

VE STAROBYLÝCH JAZYCÍCH OKOLNÍCH A MY JSME SI TAK TAKÉ PYŠNĚ ŘÍKALI.

KRÁL SVAROH TOTIŽ POUŽÍVAL LVY NEJENOM K OCHRANĚ HRANIC, ALE I K DIAGNOSTICE ZLOČINCE. 

LEV LHÁŘE TOTIŽ POZNÁ. Měl palácové lvy kolem svého trůnu.

OSTATNÍ ZVÍŘATA STŘEŽILA VELKÁ HRADIŠTĚ, 

MĚLI JSME JE OBEHNANÁ VALY A NĚKOLIKATERO PALISÁDOVÝMI HRADBAMI. 

BYLO TO I KVŮLI VYLÉVÁNÍ ŘEK A TYTO PROSTORY SE ZAPLNILY DIVOKOU ZVĚŘÍ KVŮLI VĚTŠÍ BEZPEČNOSTI OBYVATEL A KVŮLI ZVYŠOVÁNÍ SEBEVĚDOMÍ NAŠICH MUŽŮ, KTEŘÍ SE O NĚ STARALI. 

NEMUSEL SE POTOM STŘEŽIT TAK VELKÝ PROSTOR, 

PROTOŽE ZVÍŘATA TO DĚLALA ZA NÁS. 

NĚJAKOU DOBU TO HRADIŠTĚ CHRÁNILO, 

ALE POSTUPNĚ ZLOČINCI TÁHNOUCÍ EVROPOU VE VELKÝCH BANDÁCH NEMĚLI RESPEKT PŘED NIČÍM. ZVÍŘATA SE NAUČILI ZABÍJET A PŘED ŽÁDNOU PŘEKÁŽKOU SE NEZASTAVOVALI.

SPOJTE SI S NAŠÍM KRÁLOVSTVÍM NEBESKÝCH I ETNOGENTICKÝ MÝTUS OBJASŇUJÍCÍ VZNIK A PŮVOD SLOVANŮ O MANDŽAKOVĚ KRÁLOVSTVÍ (MANDŽAK ZNAMENÁ VELKÝ MUŽ) Z JINÝCH PRAMENŮ, COŽ BYLO V JINÉM JAZYCE KRÁLOVSTVÍ SYNA, POTOMKA OBZVLÁŠTĚ SILNÉHO MUŽE. TÍM SYNEM BYL MÍNĚN NÁŠ PRAOTEC SVAROH AUM, KTERÝ JE POVAŽOVÁN ZA MYTICKÉHO BOHA SLOVANŮ.

JE TOTIŽ HIERARCHICKY PŘÍMÝM SYNEM ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE V NEBESÍCH JAKO ARCHANDĚL GABRIEL, ČÍMŽ BYL V CELÉM KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH ZNÁM, A ZEJMÉNA ARABOVÉ, SE KTERÝMI SVAROH AUM VELICE ČILE OBCHODOVAL, HO NAZÝVALI VELKÝM A MOCNÝM MUŽEM = MANDŽAKEM.

NĚKTERÉ NÁRODY NAZÝVALI NAŠE KRÁLOVSTVÍ ANDĚLSKÉ, PROTOŽE JEHO ZAKLADATELÉ MĚLI JMÉNO NEBESKÝ = SVAROH, ALE O TOM SE ZŘEJMĚ ZÁZNAM NEDOCHOVAL. ŘÍKALI NÁM RŮZNĚ, BYLI JSME POVĚSTNÍ. JEHOSHUA SVAROG, LEGENDÁRNÍ JEŽÍŠ KRISTUS, BYL NAZÝVÁN UŽ V IZRAELI SYNEM ČLOVĚKA, TENTO VÝRAZ POUŽÍVÁ BIBLE V NOVÉM ZÁKONĚ 80x. BYLO TÍM MIMO JINÉ MYŠLENO, ŽE BYL SYNEM VELKÉHO MUŽE.

I JEHOSHUA V IZRAELI O SOBĚ MLUVIL JAKO O SYNU ČLOVĚKA, NEBOŤ NEMOHL V IZRAELI PROZRADIT JMÉNO SVÉHO OTCE. BYL ZNÁM JAKO NAROZENÝ Z BOHA ZÁZRAČNÝM ZPŮSOBEM, COŽ MAMINCE MARII HELI OZNÁMIL ANDĚLSKÝ POSEL A LIDÉ ŠIROKO DALEKO TO VĚDĚLI.

JELIKOŽ ODCHOD DO KRÁLOVSTVÍ A JEHO MÍSTO BYLY UTAJENÉ, NEMOHLI JSME LHÁT A NEMOHLI JSME ŘÍKAT PRAVDU A PROTO VZNIKLO MNOHO ZVLÁŠTNÍCH VÝRAZŮ A LEGEND.

DALŠÍM DŮKAZEM, ŽE KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH BYLO V BOHEMII, JE ZNAK LVA VE ZNAKU ČESKÉ REPUBLIKY.

JE SNEM BOHŮ CHOVAT SE VE VLÁDĚ LIDSTVA JAKO LVÍ BARDI.

LEV JE SKUTEČNÝ KRÁL ZVÍŘAT.

VELICE ZAJÍMAVÉ JE, KOLIKRÁT SE O LVÍCH VLASTNOSTECH KRÁLE ZMIŇUJE BIBLE A JAK BYL LEV JAKO SYMBOL POUŽÍVÁN PRO ZNÁZORNĚNÍ PANOVNICKÝCH CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ.

AMOS 3:8 ZDŮRAZŇUJE JEHO MOCNÝ HLAS.

PŘÍSLOVÍ 20:12 A 19:12 MLUVÍ O LVÍM VZTEKU KRÁLE.

PŘÍSLOVÍ 30: 29,30 LVA POPISUJE JAKO NEJSILNĚJŠÍHO MEZI ZVÍŘATY A ŽE MÁ POVAHU, KTERÁ SE NIKDY NEVZDÁVÁ.

PŘÍSLOVÍ 30:30 ŘÍKÁ, ŽE SE LEV PŘED NIKÝM NEOBRACÍ ZPĚT, TEDY NIKDY NEUTÍKÁ Z BOJE.

ŽALM 58:6, JOEL 1:6 A IZAJÁŠ 38:13 ZDŮRAZŇUJÍ SILNÉ ČELISTI A ZUBY LVA, KTERÉ DRTÍ I TY NEJSILNĚJŠÍ KOSTI.

LVI SE V MINULOSTI POUŽÍVALI JAKO ZPŮSOB POPRAVY A BYLY PŘÍPADY, ŽE VHOZENÍ DO LVÍ JÁMY NĚKDO PŘEŽIL. POVAŽOVALO SE TO ZA ZÁZRAK. TAK PŘEŽIL NAPŘÍKLAD DANIEL A PAVEL 

(1. TIMOTEOVI 4:17).

CHRÁMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ V IZRAELI MĚLO PRVKY SE LVY. 

1. KRÁLOVSKÁ 7: 27 - 36 UKAZUJE NA TO, ŽE V CHRÁMĚ BYLY MĚDĚNÉ VOZÍKY ZDOBENÍ RYTINAMI LVŮ A VEDLE ŠALAMOUNOVA TRŮNU U OPĚRADEL STÁLI DVA LVI A NA ŠESTI STUPNÍCH 12 LVŮ NA OBOU STRANÁCH, JAK UKAZUJE 1. KRÁLOVSKÁ 10: 19,20.

V EZEKIELOVĚ VIDĚNÍ 41: 18,19 CHERUBOVÉ MĚLI DVĚ TVÁŘE LIDSKOU A MLADÉHO LVA S HŘÍVOU.

KMENY IZRAELE BYLY PŘIROVNÁVÁNY KE LVŮM, HLAVNĚ JUDA, O KTERÉM SE ŘÍKALO, ŽE JE LVÍČE 

(1. MOJŽÍŠOVA 49:9) A TAKÉ O GADOVI (5. MOJŽÍŠOVA 33:20).

PROROK OZEÁŠ 11:10 MLUVÍ O TOM, ŽE JEHOVA ZAŘVE JAKO LEV.

VE ZJEVENÍ, COŽ JE POSLEDNÍ KNIHA BIBLE, SE V KAPITOLE 5. A 5. VERŠI MLUVÍ O LVU Z KMENE JUDA, KOŘENU DAVIDOVĚ, KÝM BYL MYŠLEN SVAROH AUM, KTERÝ ZAKLÁDAL KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH A POUŽÍVAL SYMBOLIKU LVA VYPÁLENOU NA SVÝCH DŘEVĚNÝCH MINCÍCH.

JEŠTĚ V JEDNOM VIDĚNÍ EZEKIELA JSOU ZNÁZORNĚNI 4 ŽIVÍ TVOROVÉ, KTEŘÍ MAJÍ 4 TVÁŘE A JEDNOU Z NICH JE LEV. (EZEKIEL 1.10, 10:14, ZJEVENÍ 4:7).

JE TEDY JASNÉ, ŽE LEV BYL VŽDY PRO STVOŘITELE LIDSTVA ZNAMENÍM SÍLY KRÁLE A CÍSAŘE.

TENTO CELOSVĚTOVÝ CÍSAŘ, KTERÝ BY SJEDNOTIL LIDSTVO PRAVDOU O BOŽÍM STVOŘENÍ, SE PO CELOU DOBU LIDSKÉ HISTORIE HLEDAL A UČIL SE ZE ZKUŠENOSTÍ TĚCH, KTEŘÍ PŘIŠLI PŘED NÍM.

BYLO SLÍBENO, ŽE PŘIJDE Z KRÁLOVSKÉ LINIE ABRAHAMOVY, IZÁKA, JÁKOBA, JUDY, DAVIDA, SVAROHA AUM A Z GENETICKÉ LINIE 24 DĚTÍ SMÍSENÝCH METROPOLITNĚ JEHOSHUY SVAROGA, LEGENDÁRNÍHO JEŽÍŠE KRISTA.

Z TOHO CHÁPETE, ŽE JEHOSHUA SVAROG LOGICKY MUSEL MÍT DĚTI, ABY JEHO POKREVNÍ LINIE EXISTOVALA AŽ DODNES.

TAKŽE CELÉ LIDSTVO ČEKÁ NA JEŽÍŠOVA POKREVNÍHO POTOMKA MUŽE A ŽENU SE SRDCEM LVA.

VŠIMNĚTE SI, ŽE SVAROGOVCI V ČESKU MAJÍ STÁLE VE ZNAKU ZNAČNĚ JIŽ POZMĚNĚNÉHO LVÍHO BARDA SE DVĚMA OHÁŇKAMI VE TVARU D.N.A. NA ZNAMENÍ SVÉ PRASTARÉ GENETICKÉ CÍSAŘSKÉ LINIE.

DALŠÍM DŮKAZEM, ŽE PALISÁDOVÉ HRADIŠTNÍ I MĚSTSKÉ KRÁLOVSTVÍ SVAROH 

BYLO NA NAŠEM ÚZEMÍ, 

JE V ERBECH MĚST A OBCÍ

KDE VIDÍTE MNOHO PALISÁDOVÝCH ZDÍ, KŮLŮ, ŘEZNICKÉ NOŽE V MÍSTECH, KDE GERMÁNI VYVRAŽDILI CELÉ VESNICE A MĚSTEČKA

SAMOTNÉ STARÉ HRADIŠTĚ, KDE STÁVALO NEJPRASTAREJŠÍ ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM KRÁLOVSTVÍ SVAROH KRÁLOVSKÉ HRADIŠTĚ 

MÁ VE ZNAKU PALISÁDOVOU STRÁŽNOU VĚŽ, ŘEKU A TŘI SVAROHOVY KŮLY

U KTERÝCH KRÁL SVAROH VYKONÁVAL SOUD NAD ZLOČINCI.

Tento znak vidíte jako poslední v řadě.

ADMINISTRATIVA BYLA PŘESNĚ VE STŘEDU EVROPY, 

NEBOŤ KRÁLOVSTVÍ BYLO METROPOLITNÍ 
A PŘIPRAVOVALO SE JAKO VELEKNĚŽSKY DRUIDSKÉ NA MÍROVÉ VZDĚLÁVACÍ VÝPRAVY DO ZAHRANIČÍ.

TENTO JEHO PLÁN ZHATILI V ROCE 200 N.L. GERMÁNI, KTEŘÍ NAPADLI KRÁLOVSTVÍ NA VÁNOCE A VYVRAŽDILI PŘES 60.000 MUŽŮ A ZAJALI PŘES 100.000 SVAROHOVSKÝCH DÍVEK A ŽEN JAKO SEXUÁLNÍ OTROKYNĚ. 

CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH ZNIČILI NA JEHO SPRÁVĚ, NA POŠTOVNÍCH SLUŽBÁCH, ZNIČILI MU VZDĚLÁVACÍ JAZYKOVÉ ENTRUM A VYPÁLILI TÉMĚŘ VŠECHNY HISTORICKÉ PAMÁTKY NA STVOŘENÍ SVĚTA, SPÁLILI SPISY PŘELOŽENÉ DO NĚKOLIKA JAZYKŮ A ZAVRAŽDILI MEZINÁRODNÍ POSLY.

O ZRADĚ, KTERÁ TOMU PŘEDCHÁZELA, SE DOČTETE ZDE:

TÍM SKONČILO TEHDEJŠÍ PŘEDÁVÁNÍ TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU podruhé. 

Poprvé zničil Jehosuovy spisy Jidáš. 

Spálil většinu z nich a některé prodal.

Svarohovci se v roce 200 n.l. rozprchli do zahraničí, aby zesílili, nebyli schopni již území proti sadistickým Germánům nijak udržet v bezpečí vztahů a odstěhovali se. 

Vráceli se až od 5. století n.l. jako silné Slovanské kmeny smísené s mnoha národy. 

Proto jsou Češi nejmetropolitnější genetika lidstva. 

Jsou během své historie opakovaně metropolitně smíseni s mnoha národy dobrovolně i nedobrovolně.

CELOU NAŠI HISTORII A VÝZNAMENÉ NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ DO NÍ ZASAHOVALY, NAJDETE ZDE:

www.historieceskehonaroda.cz

©

Všimněte si posledního znaku vpravo nynějšího Starého Hradiště. 

Řeka, tři kůly a palisádová strážná věž.

Dalším důkazem, 

že KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ bylo na našem území, je naše 

NÁRODNÍ HYMNA.

Mluví se v ní o ráji.
Pozemský ráj byla naděje, se kterou šli metropolitní Aškenázští Židé budovat svoji novou vlast z ničeho do nebezpečné divočiny. Země se jmenovala BOHEMIE ČEŠČŤ od prastarého slova v jazyce atlantských češčťanů, kteří psali matrixovým písmem bukvou, čest.
Všichni byli hrdí, že svoje území získali legálně a nikomu tím neškodili. 
Vybudovali všechno z úplné nuly na nově zřízeném území po apokalyptickém zemětřesení a rozlámání Evropského kontinentu.

Země byla po tsunami velice úrodná.

Původní slova naší hymny, kterou složila Maruška Magdalénka, manželka našeho prvního ABSOLUTNÍHO VELEKNĚZE JEHOSHUY SVAROGA, legendárního Ježíše Krista, zněla:

Zde domov můj kde domov můj.

Voda hučí po lučinách. 
Bory šumí po skalinách.
V sadě skví se jara květ. 

Zemský ráj to na pohled.

A to jest má rodná země, 
země češčťská, domov můj.
Země češčťská, domov můj.

JAK VZNIKLO A ZANIKLO KRÁLOVSKÉ HRADIŠTĚ

KRÁLOVSKÉ HRADIŠTĚ bylo založeno v roce 18 n.l. PRAOTCEM BOHEMUSEM SVAROHEM AUM, pokrevním otcem Ježíše Krista JEHOSHUY SVAROGA, který byl s ním ještě společně se dvěma muži zakládat administrativní centrum KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH. Svaroh = nebeský

Na tomto místě se nesmělo nic budovat, jenom v horách palisádové opevnění neboť planetu Zemi čekalo velké zemětřesení ze sucha a proto zde v údolí caldery ČEŠČŤ byly vztyčeny pouze TŘI SVAROHOVY KŮLY na vyvýšeném místě, kam se předpokládalo, že nedosáhne tsunami a nánosy zeminy. 

TYTO TŘI KŮLI TSUNAMI SPLÁCHLA.

Tyto kůly, palisádovou strážnou věž a řeku má ve znaku dnešní Staré Hradiště, které zde zůstalo.

Řeka Lábí se původně vinula oblastí jako dvojitý had. 

Rozdvojovala se v jednom místě, někde kde jsou současné Opatovice nad Labem, 

rozpojila se a vytvořila dvě koryta, která se klikatila, 

a potom se po určitém úseku zase spojila v místě dnes zvaném Přelouč. 

Po druhém korytu zbyly rybníky, které se zde zakládaly, 

když se oblast vysušovala a stavěly se protipovodňové hrázky kolem vesniček. 

Těch tady bylo hodně, ale zbourali je komunisti 

a zregulovali LABE úplně na rovné přes Pardubice, 

které se jmenovaly jinak a neměly ve znaku půlku koně. 

Tento znak je hanlivý a zbývající Svarohovci jej přijali násilím.

Mezi Slatiňanami a Kralupami nad Labem byla rozsáhlá oblast, 

kde se chovali klabonosí koně bílí, hnědí, grošáci a černí. 

Byla to chlouba jednoho z Jehoshuových bratrů nejstarších, který pobýval v cizině a dovezl chovné koně, které rozmnožoval a uměl je trénovat do spřežení jako roayal. 

Byl to cirkusový trenér koní. 

Všude po KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH jezdila luxusní koňská zpřežení a měli dostavníky a cestovalo se takto převážně. Pošta měla také kočáry a už tenkrát měla ve znaku poštovní trubku.

Tvar Lábí chtěli Svarohovci změnit zejména kvůli povodním, 

a to odkláněním koryta Lábí a budováním postranních koryt, 

ramen, která šla v době povodně napouštět a tvorbou velkých rybníků, 

které šly vypouštět a napouštět a regulovat tak v nížině vodu několikrát ročně. 

Byla to největší nížina v Bohemii a vytvářeli jí pověst nebezpečné oblasti, 

aby do ní nepřicházeli žádné cizinci. 

Otevřela se cizincům až po 50 letech a během krátké chvíle se zase zavírala, 

protože cizinci nerespektovali domácí pravidla.

Bohemie ČEŠČŤ byla velká, po poslední apokalyptické potopě světa, 

v roce 2370 př.n.l. neaktivní, tsunami spláchnutá a vrstvou zeminy a zkamenělými sopečnými vývěry vytvořená caldera, měla dno ještě asi 150m pod současným povrchem České Republiky v Polabské nížině a stály zde po této potopě postavené obrovské STVOŘITELSKÉ KOMPLEXY PRÁHČEŠŤ, 

které pokryla tsunami v roce 33 n.l. zeminou 

www.historieplanetyzeme.cz/prelom-letopoctu/

a ze kterých se budovalo složitě 24 tajných vchodů pod vyvýšenými strážnými hrady, které tady jsou dodnes. Některé skalní struktury pod strážnými hrady, které stavěli Svarohovci ve století 1. a 2. n.l. na příkaz ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA AUMJEHOVA vznikly jako sopečné sopouchy při obrovském zemětřesení v roce 33 n.l. a díky obrovitánské tsunami od severu byly uhašeny a zůstaly po nich skalní útvary. Jedním z nich je Kunětická Hora, která vznikla ještě později jako jedna z posledních sopečných aktivit na tomto území.

Celá oblast do okolí 10km od Hradiště na Písku 83 není příliš vhodná k trvalému bydlení, protože zde existují dutiny, které když na ních trvale spíte, vycucávají životní sílu. Musíte si nechat přeměřit geopatogenní zóny a celé bydliště si nechat odrušit a mít správně umístěnou postel pro spaní.

Toto místo je výhodnější použít 

na muzeum Králoství Nebeských.

Oblast Starého Hradiště, Hradiště na Písku a Srchu se musí vyklidit a používat pouze jako vojensky střežená rekreační oblast, ve které by mělo být vzhledem k vysílačce, která nás udržuje na oběžné dráze kolem slunce minimálně 6 hodin absolutního klidu denně v noci. Není vhodná k trvalému bydlení.  

Sedí na hlavní VKV tranchezní vysílačce L'MURTENETU.

V roce 38 n.l., když oblast vyschla po tsunami a obrostla nižších rostlinstvem, přišli Svarohovci stavět svoje administrativní centrum KRÁLOVSTVÍ SVAROH neboli KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH. Svaroh = nebeský

Mluví o něm Bible, která byla lety tajného opisování tak pozměněná 

a měla mnoho jednotlivých částí v různých variantách opisů 

a dávali jí dohromady v roce 325 n.l. tehdejší křesťané, 

kteří v podstatě Krista neměli rádi, 

protože na jejich rody nedošlo s odvedením do Bohemie 

a nikdo už nevěděl jak a proč tamu tak bylo, 

na 1. Nikajské koncilu, takže v té době již KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH dávno neexistovalo, 

bylo zničeno Germány v roce 200 n.l., 

a proto o něm Bible mluví jako o legendě. 

Nikdo už nevěděl, kde přesně království bylo. 

Odcházeli tam tajně a o Bohemii ČEŠŤ nikdo nesměl vědět, 

aby KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH nemohlo být napadeno a zničeno, než se vůbec dostaví.

NYNÍ ČTĚTE O ZRADĚ KONRÁDA SVAROHA