STÁTNÍ INKARNAČNÍ DAŇ

Za informace udržující pevné zdraví a za mír a bezpečí vztahů nirvánské udržované 

BOŽÍMI MLÝNY L'MURTENETU

INKARNAČNÍ DAŇ

Za výuku a ochranu od VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA skrze naši výuku jste absolutně povinováni zaplatit ROČNÍ poplatek 1000Kč za osobu v rodině od 10 let. Za rok 2021 platíte pouze 250Kč na osobu. V roce 2022 můžete použít 4 splátky po 250 Kč. Všechny tyto peníze budou použity na sakrální mentální, pocitově-emocionální a fyzické osvícení obyvatel České Republiky a na obnovu jejich národní vlasti. Peníze přerozdělíme mezi vás podle vašich kolektivních i individuálních akutních potřeb a zásluh.

TENTO POPLATEK JE ZA NIRVÁNSKÝ MÍR A BEZPEČÍ VŠECH VZTAHŮ PRO VŠECHNY.

AUMJEHOVA

Erste Premier Bank, Náměstí Republiky 235/36, Plzeň 30100,

číslo účtu: 2616848033/0800.

IBAN: CZ7308000000002616848033, BIC: GIBACZPX.

Do variabilního symbolu uveďte svoje rodné číslo. Do konstantního symbolu uveďte 308.

Do specifického symbolu uveďte 001.

Do poznámky uveďte svoje jméno a příjmení, email, telefon a adresu vašeho bydliště.

ROZCESTNÍK WEBŮ AUMJEHOVA (čti aumžehóva):

www.absolutninaturosachmat.cz

VÝKLADOVÝ SLOVNÍCH NOVÝCH SLOV