ZRADA CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH KONRÁDA SVAROHA

V roce 200 n.l.

ZNIČENÍ ADMINISTRATIVNÍHO CENTRA CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH V BOHEMII ČEŠČŤ

www.trojiceceska.com/zrada-konrada-svaroha/

BRUTÁLNĚ SADISTICKÁ ZRADA CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH 

KONRÁDA SVAROHA

KONRÁD SVAROH byl saditický sexuální násilník. Stal se jím svévolně uprostřed cudných sexuálních vztahů v CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH 18.n.l. - 200 n.l., kdy došlo jeho vinou zrádně k vyvraždění jeho administrativy a vypálení a vykradení administrativního centra v původním KRÁLOVSKÉM HRADIŠTI, které stálo v nynějším STARÉM HRADIŠTI A HRADIŠTI NA PÍSKU.

KDO BYL KONRÁD SVAROH

Konrád Svaroh se narodil jako 144. syn SVAROHA AUM PRAOTCE BOHEMUSE, zakladatele všech Slovanů a metropolitních Svarohovců, kterých je nyní na zemi po jeho genetice více jak 2 miliardy.

SVAROH AUM cíleně na základě tehdejší NEJVYŠŠÍ BOŽÍ VŮLE zakládal VELEKNĚŽSKÝ NÁROD. 

Narodil se jako absolutní pohrobek, byl vyňat císařským řezem z mrtvé matky v sirotčinci a dán na výchovu římskému senátorovi a jeho germánské manželce. 

Původem byl Žid císařského rodokmenu z obou stran. 

Jeho matka mu zanechala odkaz, který dostal ve svých 20 letech, 

aby se pomstil za smrt jeho otce i umučení jeho matky a ujal se svého úřadu CELOSVĚTOVÉHO CÍSAŘE, což plánoval téměř 100 let. 

MATKA PŘED SMRTÍ DOSTALA SEN, KDE JÍ TO BYLO ZJEVENO A VŠECHNO PRO SVÉHO SYNA ZAPSALA, VČETNĚ JEHO NEOBVYKLÉHO JMÉNA, KTERÉ V PŘEKLADU ZNÍ: 

NEBESKÁ ROVNOVÁHA nebo MŮJ ZÁKLADNÍ KÁMEN ROVNOVÁHY.

1. Petra 2 : 6, Bible

Později, za svou snahu po vybudování silného mírumilovného království, na což se svědomitě připravoval celý život od roku 60 př.n.l., kdy mu bylo 20 let, 

dostal telepatickou komunikaci na ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVA  

a návod jak má zakládat VELEKNĚŽSKÝ A CÍSAŘSKÝ NÁROD. 

Musel si se svolením snoubence vydobýt právo první noci a odpanění jeho dívky, aby mu porodila syna či dceru a vychovávali je manželé, kteří pak měli své další potomky. Dostávali za to sliby života pod KRÁLOVSTVÍM A CÍSAŘSTVÍM NEBESKÝCH, finance a další výhody ochrany v rámci nového rodu a metropolitního národa, které SVAROH zakládal

Takto měl počít podle NEJVYŠŠÍ TEHDEJŠÍ BOŽÍ VŮLE 288 DĚTÍ.

SVAROH AUM měl za svůj život jenom 5 oficiálních manželek, ostatní ženy byly matky jeho dětí a byly brány ostatními, kteří o nich věděli, s tou největší úctou, co to jen bylo možné. 
Děti, které byly počaty před odchodem do Bohemie v roce 18 n.l., byly většinou v utajení, 
ale po roce 38 n.l. a dále o nich všichni věděli.

Svaroh Konrád se narodil jako poslední syn, 

když bylo SVAROHOVI AUM již 245 let a poté již rychle ztrácel sílu, neboť si dělal starosti o CÍSAŘSTVÍ BOHEMSKÝCH, protože na něj útočili čím dál tím více zuřivěji krvelační Starogermáni a kradli ženy a dívky do sexuálního otroctví. Svarohovci nebyli schopni uhlídat tak hranice před vpádem větší bandy, neměli dostatek ochránců. Muži odcházeli zakládat další vesnice a města na východ a západní hranice a hranice jižní byla poměrně napadnutelná. 
SVAROHOVI AUM se nepodařilo přesvědčit kolektivně muže, 
aby ochranu západních a jižních hranic brali vážněji.
NEMĚLI ZÁJEM SE TAM STŘÍDAT VE SLUŽBĚ NIRVÁNĚ. TVRDILI, ŽE MAJÍ SVOJE POVINNOSTI A TAK VYSTAVILI ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM ABSOLUTNÍ ZKÁZE.
Nevážili si jeho správy a podceňovali krvelačnost Germánů, kteří měli v úmyslu východní poklidné země vykrádat.
SVAROH AUM se naposledy oženil s germánskou ženou kvůli vzájemným vztahům mezi BOHEMIÍ a sousedící GERMÁNIÍ ve svých 245 letech. 
Ve svých 250 letech zesnul tak, že odešel na nebesa na cannabise po uvědomění všech, že již nevládne fyzicky a musí jít pracovat pro CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH nahoru do ŘÍŠE ETHER.
Poslední žena SVAROHA AUM opustila Germánii ve svém útlém dětství, 
když přišla o rodiče a nechtěla žít v násilí, 
přešla hranice a dožadalovala se azylu v mírovém a bezpečním prostředí. 
Byla mnohokrát znásilněná brutálně sadisticky jako dívka, 
kterou nikdo z rodiny, která neexistovala, nemohl chráni a stát tam nefungoval. Germáni žili v loupeživých bandách, které plundrovaly okolní země, žili lupičským způsobem života, než si nakradli dost a než na naše území přišli Svarohovci jako Slované zpět a bránili se jim. 
Poslední žena SVAROHA AUM byla velice krásná a moudrá a potřebovala tantravelmistra. 
Ujal se jí samotný císař již leta předtím, než si ji vzal za manželku.
Jeho poslední žena byla učitelka a měla učit národ více germánsky, neboť se plánoval vstup do Germánie 
s poselstvím Tajemství Svatého Grálu, což byla sexualita vedoucí do hadí a dračí síly a do dlouhověkosti, kterou tak Germáni netrpělivě chtěli, 
že kvůli tomu kradli ženy a dívky, aby je to učily pod výhrůžkami násilím.
nebylo snadné se s nimi domluvit. Mluvili různými dialekty a nešlo jim poselství správně vysvětlit. 
Ukradené ženy končily v násilných klanech, kde je nikdo neposlouchal a musely se podřídit, k čemuž byly vedeny, že mají poselství šířit svým mírumilovným chováním ke všem.

SVAROH AUM chtěl, aby jeho poslední žena ihned otěhotněla, neboť chtěl splnit svůj slib, modlil se o posledního syna, který měl být 144. 

v pořadí, čímž by slib definitivně naplnil. 

Všichni potomci měli být v jeho narození živí, což se podařilo. 

Skutečně dosáhl 144 synů a 144 dcer žijících v téže době. 

Matka Konráda Svaroha se stala poslední manželkou CÍSAŘE NEBESKÝCH, 
byla poměrně rázná a silná mentálně. 
Svarůžek nebo Konrádíček, jak poslednímu synečkovi císaře všichni říkali, 
vyrůstal jako rozmazlený frocek. všichni muži v rodě mu věnovali pozornost, neboť ztratil otce a oni po něm truchlili. bylo jim malého snečka líto. To byla chyba, která vedla do jeho pýchy.
Když zemřel jeho otec, by poměrně malý a měl obrovskou pozornost všech, 
protože ho především litovali a on toho zneužíval a dostával mimořádná privilegia a dary, aby netruchlil. plakal totiž velice dlouho, několik týdnů u SVAROHOVA LOŽE. 
SVAROHOVO TĚLO BYLO NABALZAMOVANÉ V MAUZOLEU VEDLE JEHO SYNA LEGENDÁRNÍHO VELEKNĚZE JEHOSHUY SVAROGA JEŽÍŠE KRISTA A JEJICH MANŽELEK MARIE HELI A MARUŠKY MAGDALÉNKY.
Z Konrádíčka začal vyrůstat svévolný paličatý puberťák, 
který se s každým hádal a chtěl mít poslední slovo. 
Neustále se chlubil, že jeho otec byl císař. 
Maminka mu říkala, aby byl na to hrdý, ale on byl extrémně pyšný a vynucoval si věci, 
které mu ostatní dát nechtěli. 
Byl farizejský a choval se nadřazeně nad ostatními.
Nechtěl se smiřovat a trval na to, že on je vžd v právu, protože je syn SVAROHA AUM. 
Od malička tvrdil, že jednou bude všem vládnou jako jeho otec. 
Neměl však na trůn žádný nárok, neboť byl posledním synem a stal se pouze řemeslníkem a neusiloval o nic více, než opravovat boty ostatním a trochu truhlařil a nechtěl se nic víc učit. 
Trávil mnoho času ve svém obrovském domě, který si sám vystavěl a byl nádherný. 
Tak se s ním chlubil a každému jej ukazoval i zevnitř. Zabýval se sakrálním lovem divoké zvěře a měl dům potažený mnoha kůžemi a vyzdobený trofejemi, na čemž si zakládal. V tomto umění nedělal chybu.
Nikdo nepředpokládal, že by plánoval zločin na ženě.
Ženil se později až ve 27 letech a všichni ho považovali za dostatečně způsobilého do manželství. Kromě toho, že většinou nesouhlasil s postupem RADY STARŠÍCH, tak nespáchal žádný zločin, o kterém by se vědělo.
Od mládí ale plánoval zradu své budoucí ženy, což nikdo nevěděl. 
Měl zvrácené sexuální představy, se kterými se nikdy nikomu nesvěřil a měl za to, že se jedná o další vývoj sexuality, kterou měl po vyzkoušení předat ostatním podle jeho názoru. 
Když bylo nějaké jednání rady, do které jako SVAROHŮV syn patřil, byl neustále v opozici a ukazoval ostatním duální stranu myšlení, se kterou většina nesouhlasila. 
On tomu říkal pokrok a ostatní tomu říkali hřích. 
O sexualitě se zásadně nebavil a neměl k tomu ani kompetence, dokud byl svobodný. 
Když se oženil, nikdy se o sexualitě nezmiňoval. To si všichni uvědomili ale dodatečně.
V zákoně nebyly všechny detaily do zla, co se nesmí, bylo zde pouze, 
že se nesmí dělat nic proti vůli partnera a nesmí se páchat násilí, 
které se definovala jako bolest a zhnusení. 
Bylo tam řečeno, že se nesmí partner svazovat napevno. 
Toho Konrád využil a vymyslel si ve sklepě, který byl tajný, vydlabal ho pod prkny podlahy bez vědomí ostatních, různá sexuální zařízení pro svoji ženu, kterou šokem o svatební noci ztročil tak, že oněmněla hrůzou, postupně nevycházela z domu a časem ani nemluvila. Byla němá. Už předtím byla tichá, tak si toho lidé moc nevšímali.
Žádné provazy to nebyly, byly to bedny dřevěné, do kterých jí umísťoval obalenou v látkách jako mumii pouze s odkrytými sexuálními orgány. 
Nechával jí takto i celou noc a chodil ji mazlit.
Vzal si Akášuu, ženu, která neměla rodiče a sourozence 
a nikdo se na ni příliš neptal. Byla tichá a nenápadná a šila šatstvo a vyšívala, barvila látky a pracovala doma, měla tam dílnu, kterou jí konrád vyrobil. 
Nechodila mezi lidi a nikdo si nevšiml, že přestala vycházet z domu.
Ve sklepení jí pravidelně sexuálně mučil a zkoušel si na ní různé dřevěné bednění, 
do kterého jí umísťoval a sexuálně jí vzrušoval, což ji nebolelo, ale nemohla nijak protestovat proti tomuto zotročení, které si nepřála a cítila se hříšnou a nebyla schopna vyjít ven z domu a svěřit se kněžím. 
Dával jí roubík, aby nemohla být slyšet a doma musela chodit polonahá před ním a sloužit mu, když pracoval a děti nebyly doma. Šil jí zvláštní oblečení, které odkrývalo její sexuální orgány a plácal jí plácačkou po nich a honil jí do práce. Nutil jí ležet nahou na stole kde pracoval a neustále jí dráždil. 

Prostě si vyráběl sexuální otrokyni.

Ne všechno, co dělal byla vadné, ale bylo třeba o tom diskutovat, zda v některých jeho npadech není zpestření sexuality zejména pak pro ženy, která byly sexuáně zneužity. Bylo potřeb o tom diskutovat, neboť Akášue nikdy nezpůsoboval bolest, ale rozkoš, ale ona si dělala výčitky a nebavilo jí být neustále po ruce a poslouchat jako zajatec. Konrád na to nebral ohled.
Po 12 letech jejího mučení si jedna zákaznice všimla, že má Akášua trochu odřené ruce a krk a zeptala se jí, zda ji Svaroh Konrád neubližuje. Začal jí totiž přivazovat a začal páchat sodomii, používal dřevené sexuální pomůcky, což už bylo protizákonné. Chtěl po ní čím dál tím více, aby souhlasila s gomorií a sodomií. dělal t o postupně a nikdy jí neubližovat a zvyšoval její chuť, aby se nebránila. byl mimořádně zdrtný sexuální tantravelmistr, ale vyvíjel se směrem k zakáznému. To bylo vadné.
Akášua se rozplakala a ukázala jí vchod do sklepení a prosila ji, aby to řekla straším mužům. 
Ta žena to ihned udělala a RADA STARŠÍCH MUŽŮ vnikla do domu a objevila sexuální mučírnu.
Konráda Svaroha dali do jediného vězení, které měli, 
v KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH ČEŠČŤ nebyl totiž žádný zločin 
a nebylo zde rozvinuté žádné vězeňství ani způsoby detence. 
Měli jeden dům s třemi malými okýnky se silným sklem, plochu o výměře 4x5m a dveřmi, kterými se šlo skrze mříže dívat dovnitř, kam Svaroha Konráda zavřeli, než se domluví, co vlastně s ním udělají.
Akášua nemluvila, jenom plakala a nebyla schopná výpovědi. 
Prožila 12 let šokujícího utrpení srdeční duše a ducha, 
kdy se cítila pošpiněná hříchem a nebyla schopna se svěřit ostatním. 
Netrpěla bolestí a neustále si přemílala zákon, zda to, 
co dělá Svaroh Konrád bylo správně nebo ne. 
Styděla se, neboť od rodičů, kteří jí zemřeli dlouho před její svatbou, 
neboť byli staří již, nedostala správnou sexuální výuku co se s mí a co se nesmí. 
Spoléhalo se na to, že každý muž dostal dostatečné vzdělání jak odpanit manželku jako sakrální milenku. 

Sexuální sadismus tohto řádu nikdo 

v KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH nepředpokládal.

Po pozrazení RADA STARŠÍCH zavřela Konráda do vězení a nechala ho hlídat jednou stráží, neboť nepředpokládala, že by se bránil napravování. 
Jenomže on byl přesvědčen, že byl v právu provádět průzkum sexuality a potom o tom podat zprávu společně s jeho ženou. 
Akášua však brečela a tvrdila, že byla otrokyní a nemohla se bránit, že na ní používal násilí a výčitky a že jí vyhrožoval vyhozením ze vztahu tak, že by už nikdy neměla muže. Toho se bála a tak držela. 
Řekla několik vět a potom zase dlouho mlčela a plakala.
Starší nevěděli co s tím mají udělat a tk se radili několik dní.
Mezitím byla císařovna nebeských ve Finsku a jel pro ni posel. 
Než však dojela, Konrád Svaroh udělal na strážce lest, vykopl okénko a postavil se za dveře, stráž otevřela a on bratra, který ho hlídal, zavraždil uškrcením a utekl. 
Vzal si nejrychlejší koně, které střídal a sebral po cestě zásoby a
 oblečení a pelášil ke Germánům. Mluvil plynně germánsky, takže se domluvil snadno.
Po cestě narazil na velkou germánskou loupeživou bandu 
a svěřil se jim, že utekl z Království Nebeských BOHEMUS ČEŠČŤ, 
kde zadržují údajně před světem Tajemství Svatého Grálu a že je třeba je ztrestat. 
Tvrdil GERMÁNŮM, že si toto poznání jak si uchovat dlouhověkost, 
nechávají Nebeští pouze pro sebe. 
A to přestože věděl, že královská dministrativa organizovala 
překlady Tajemtsví do mnoha jazyků a vyškolovala posly, 
aby Tajemství mohli rozšiřovat do všech stran.
Jeho útěk se uskutečnil v říjnu a Germáni z něj vymámili všechno, 
jak je Království organizovaáno, všechno jim prozradil a řekl jim, 
že nejlepší útok bude na vánoce 24.12. 200, 
kdy mají svátek a posily nejsou silné na hranicích a poradil jim nejjednodušší cestu, 
kde toho mohli nejvíce rychle zničit 
a dostat se do CÍSAŘSKÉ ADMINISTRATIVY. 
Tak způsobil na vánoce roku 200 brutálně sadistický útok, 
při kterém zavraždili Germáni více jak 60.000 mužů a nechali pomřít ve sněhu chlapce, 
které vyhnali z domu polonahé do mrazu a ukořistili jídlo, 
poklady a ženy a dívky, které na místě drasticky znásilnili. 
Poté, co dokonali zkázu, se odebrali se otrokyněmi na západ. 
Už během cesty, neboť celé království mluvilo germánsky, 
SVAROH měl germánskou výchovu, tak se Germáni dozvěděli, 
že Konrád Svaroh lhal a že tímto překazili všechny plány 
šířit Tajemství Svatho grálu dál do všech světových stran. 
Germánie měla být první.
Germáni se naštvali a vrátili se na místo poprav se svázaným Konrádem v kozelci a táhli ho na kůžích po zemi vláčeného koněm. 
Nejprve pohřbili všechny muže a chlapce a ženy, které se bránily a zemřely do společného hrobu. 
Jejich lebky a kosti jsou dodnes v kostnicích. 
Jsou vadně datované. Nebyla to morová rána, která je zabila. BYLY DO KOSTNICE PŘIVEZENY.
Mnohé lebky mají proražené nosy a díry do lebečních kostí. 
Germáni svazovali u stromů a hlavy proráželi kůly, pokud muže nepodřezali rovnou v jeho domě. 
Zbývající muže, kteří se nebránili, vyhnali na východ, ať si jdou založit nová království, 
když to tak umí a ať si tam najdou jiné ženy a označili je vypálenou značkou na čela, aby nepřekračovali demargační linii, jinak by byli upáleni a byly by jim odřezány prsty a uši a nos a jazyk před upálením. 
To přesně udělali Konrádovi Svarohovi. 
Umíral 4 dny téměř u stromu a odřezávali mu všechny prsty, uši, nos 
a jazyk a potom ho spálili a jeho popel rozdrtili na prach, 
který ještě počůrali a pokáleli a poplivali. 

Zrádce vlastního národa, který lže a falešně svědčí mezi sebou nechtěli.

Ukradené zotročené ženy a dívky Svarohovců a Svarogovců si ponechali a hrály velevýznamnou úlohu v kultivaci Germánů do této doby.
PETR KONRÁD Z HRADIŠTĚ NA PÍSKU 81 JE REINKARNOVANÝ KONRÁD SVAROH.